Acompanyament en el seu desenvolupament 500 persones amb discapacitat intel·lectual

Inserció laboral
Formació
Atenció diürna
Vida independent
Lleure i esport

A LaFACT Fupar centrem la nostra activitat en l’acompanyament a les persones amb discapacitat intel·lectual, amb eines i metodologies pròpies que impulsen el seu desenvolupament social i laboral, potenciant l’autoestima, el benestar i la inclusió de prop de 500 persones. Ho fem des dels àmbits de la inserció laboral, la formació, l’atenció diürna, el suport a la vida independent, el lleure i l’esport.